מאמרים

ועדת ערר על המרב"ד


המרב"ד, הלא הוא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הינו הגוף המשמש "רופא מוסמך" לערוך בדיקות רפואיות ולדון בסוגיות רפואיות עבור רשות הרישוי, זאת בכפוף לצו שר הבריאות מ-1980 ומכוח תקנות התעבורה.

 מהי ועדת הערר?

ועדת ערר על המרב"ד הינה מעין "ערכאת ערעור" המשמשת הגוף המבקר של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומתמקדת בערעורים של מבקשי רישיון או בעלי רישיון אשר אינם מרוצים או אינם מסכימים עם החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. ועדת ערר על המרב"ד, אשר פתוחה בפני כל מבקש, ממוקמת בבית החולים שיבא שבתל השומר. על מנת שהועדה תדון בבקשה של אדם, עליו לעבור מספר פרוצדורות המעוגנות בתקנות התעבורה. ועדת הערר מוסמכת לשנות או במקרים קיצוניים, אף להביא לביטולן של המלצות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וזאת בהתאם לבקשת בעל או מבקש הרישיון ולמסמכים המגבים את טענותיו.

 

הדרך אל ועדת הערר - הפרוצדורה

בקשת הערר, אשר צריכה להיות מגובה במסמכים וחתומה על ידי מבקש הערר, תועבר תוך 30 יום בדיוק מרגע קבלת ההמלצה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא מאוחר מזה, שכן איחור יעלה בחוסר ההכרה בבקשת הערר. את הבקשה יש לשלוח על גביי עותק קשיח בלבד, דרך הדואר אל ועדת ערר על המרב"ד לפי תא הדואר המצוין באתר האינטרנט של רשות הרישוי בתשלום אגרה. בתום התדיינות הועדה וזאת על בסיס הנתונים והמסמכים שיישלחו על ידי המבקש, תעביר חזרה אל המבקש את החלטתה המתומצתת והכללית. הועדה אינה מפרטת את החלטתה בתשובה הפורמאלית הרגילה מטעמי צנעת הפרט. באם אדם מבקש להיחשף לפרטי ההחלטה ולפרוטוקול הועדה בעניינו, ניתן להגיש בקשה מיוחדת של וויתור על חיסיון רפואי ולקבל את כלל המסמכים והפירוט של החלטת ועדת הערר.