מאמרים

שירות לאומי אזרחי


מהו שירות לאומי אזרחי?

הגיוס לצה"ל אינו מתאים בעבור כל אוכלוסיית ישראל. ישנם מגזרים אשר אינן מגויסים לצה"ל וישנם מגזרים בהם לא נהוג להתגייס. בכדי להעניק לכל צעירי ישראל זכויות שוות ואפשרות לתרום למדינה מאפשר החוק שירות לאומי אזרחי לכלל האזרחים. במסגרת השירות פועלים זה לצד זה מתנדבים ערבים, נוצרים, יהודים, דרוזים, בדואים ועוד. בשורות השירות הלאומי ניתן למצוא גם צעירים אשר לא גויסו בעקבות מגבלות פיזיות ונפשיות. הצעירים הללו יוכלו לתרום ולשרת שירות מספק ומשמעותי בבתי חולים, מוסדות חינוך ותחומים נוספים.

תהליך ההצטרפות לשירות

שירות לאומי אזרחי מתאים לצעירים וצעירות בכל רחבי המדינה, המתנדבים מגיעים ממגוון קהילות ודתות בישראל. בשלב הראשון מתבצע ראיון עם כל אחת ואחד מהמועמדים לשירות. במהלך הראיון ניתן להציג העדפות אישיות לגבי מקום ההתנדבות המבוקש.

בעבור חלק מהמוסדות ישנם מבחני קבלה ומיונים אישיים של מועמדים. המבחנים מבקשים לאתר מועמדים בעלי כישורים מיוחדים המתאימים לתפקיד. התאמה טובה של המועמד לתפקיד מבטיחה שירות מעניין ומספק בעבור בני השירות ובעבור המדינה. ניתן לשרת שירות לאומי אזרחי בישראל בתחומי החינוך, הבריאות, מנהל, ביטחון ועוד.

כיצד לבחור תחום התנדבות?

ניתן למצוא כיום מגוון רב של תחומים להתנדבות. כל בן ובת שירות לאומי יוכלו למצוא לעצמם תחום מתאים בהתאם לתחומי העניין האישיים שלהם. ריבוי התחומי מאפשר גם לבני הקהילות הדרוזיות, הבדואיות והערביות למצוא לעצמם תחומי שירות מתאימים. את תחום ההתנדבות יש לבחור בהתאם לכישורי המתנדב ובהתאם לתחומי העניין שלו. רכזי השירות מסייעים למתנדבים לבחור את התחום המתאים להם ביותר.
לעתים תחום ההתנדבות נבחר בהתאם לקרבה גאוגרפית למקום המגורים של המתנדב. בכדי להבטיח הנאה ומיצוי כישורים אישיים של המתנדב כדאי לבחור את התחום תוך התחשבות מרבית בהעדפות האישיות של המתנדב.

זכויות השחרור

בני שירות לאומי אזרחי זכאים לקבל לאחר השלמה של שנת שירות אחת לפחות מענק שחרור ופיקדון אישי. מענק השחרור שניתן לאחר שנת שירות אחת נע סביב 2000 שקלים ואילו בעבר שתי שנות שירות ניתן יהיה לקבל כ-4000 שקלים. המענק מועבר אל חשבון הבנק של בני השירות לאחר השחרור. פרט למענק ישנה זכאות גם לקבלת פיקדון שחרור בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

בעבור שנת שירות אחת ניתן לקבל פיקדון של כ-6000 שקלים ואילו בעבור שנתיים ניתן יהיה לקבל פיקדון של כ-12000 שקלים. את כספי הפיקדון ניתן לפדות בעבור לימודים, רכישת דירה, הקמת עסק וחתונה. במקרים בהם לא נעשה כל שימוש בפיקדון יקבל בן השירות את הכסף לחשבון הבנק שלו לאחר 5 שנים מיום השחרור.