מאמרים

רדיאטור לרכבכיצד פועל רדיאטור לרכב?

רדיאטור לרכב הוא חלק ממערכת הקירור של רכבים בעלי מנוע שריפה פנימי. המערכת בנוייה משלושה חלקים עיקריים והם: גוף הרדיאטור, מאוורר, משאבת מים, ובנוסף מותקן במנוע תרמוסטט המתריע על התחממות של המנוע על מנת להפעיל את משאבת המים או את המאוורר כדי להגביר את מהירות קירור הנוזל המצוי המערכת.
מבנה רדיאטור לרכב ופעולתו

רדיאטור לרכב בנוי ממספר צינוריות שמשולבות אלה באלה המותקנות על רשת קירור בצורת צלעות רחבות ודקות. למתקן יש שני פתחים כאשר האחד (התחתון) מוציא את נוזל הקירור אל המנוע והשני מחזיר את המים מן המנוע לרדיאטור. את פעולת הסירקולציה עושה משאבת המים המותקנת בסמוך לרדיאטור. בחזית רדיאטור לרכב מותקן מאוורר שפועל כל אימת שהטמפרטורה במנוע עולה לסף מסויים שנקבע מראש. את הטמפרטורה מודד תרמוסטט המצוי במנוע. מי הקירור עוברים בצינוריות הבנויות בצורת צלעות בעלות משטח פנים רחב כאשר האוויר המוזרם עליהן מקרר את הנוזל. הנוזל המקורר זורם לעבר המנוע בצינור מיוחד, מקרר אותו וחוזר למערכת מצידו העליון של המתקן. שם מתחילים המים את זרימתם החוזרת ומקוררים שנית לפני שהם זורמים שוב למנוע וחוזר חלילה.


בלאי ותיקון רדיאטור לרכב

שימשו אינטנסיבי ברדיאטור גורם לבלאי של המערכת, ועלולים להיווצר בגוף הרדיאטור סדקים שמובילים לדליפות או לסתימות בצינורות. פגמים אלה עלולים לגרום לעלייה חמורה בטמפרטורה של המנוע ולהשבתתו. גם חוסר בנוזל הקירור יכול להיות הרסני ויש לבדוק את מפלס הנוזל במערכת אחת לכמה שבועות. על מנת למנוע תקלות ברדיאטור מומלץ בכל טיפול לבקש כי יבדקו לכם את הרדיאטור על כל חלקיו ומומלץ לעשות ניקוי רדיאטור לרכב אחת לחמישים אלף ק"מ בכל מקרה וללא קשר עם מצבו הנראה לעין.