מאמרים

פתיחת חברה


הקמת חברה

כל אזרח ישראלי רשאי להקים חברה בהתאם לחוק רישום חברות בישראל. החוק בישראל אינו מאפשר פתיחת חברה בעלת מאפיינים לא חוקיים למטרת עיסוק בפעילות לא חוקית. פתיחת חברה היא הליך מורכב אשר דורש הכנות רבות, השקעה כספית וחתימה על מסמכים רבים. עסקים בעלי מעמד של עוסק מורשה יוכלו להפוך את העסק לחברה בע"מ באמצעות הגשת מסמכים מתאימים. טרם קבלת ההחלטה בדבר הקמת חברה או זכיינות מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל התמחות מתאימה. הקמת חברה בע"מ מהווה הקמה של גוף בעל ישות עצמאית.

תהליך ההקמה טומן בחובות חובות וזכויות רבות, טרם תחילת תהליך הקמה יש לוודא כי בעל החברה מבין את משמעות הקמת החברה.

טפסים ותשלומי מסים

במהלך תהליך פתיחת חברה יש להגיש את הטפסים הבאים : טופס רישום חברות, תשלומי אגרה מתאימים, תקנון חברה, הצהרת מניות, הכרזת דירקטורים, בחירה ורישום של שם לחברה ועוד. המסמכים כולם מאופיינים בריבוי סעיפים ושפה משפטית גבוה. ליווי של עורך דין מקצועי בתהליך יסייע לבעל החברה להגן על זכויותיו ולהימנע מתשלום קנסות ותסבוכות משפטיות. בעלי חברות בישראל זוכים להטבות והקלות בתשלומי מס. פעמים רבות מומלץ לבעלי תעודת עוסק מורשה להגיש בקשה ולהפוך לחברה בע"מ. כאשר יהפוך העוסק המורשה לחברה בע"מ יוכל בעל העסק ליהנות מתשלום מסים נמוך יותר.

מתי כדאי להקים חברה?

פתיחת חברה בישראל מתאימה במקרים של שדרוג עוסק מורשה לחברה בע"מ ובמקרים בהם החברה מוקמת באופן ישיר. הקמת עוסק מורשה מתאימה במקרים בהם העסק מרוויח מעל 67,555 ש"ח בשנה. עוסק מסוג זה אינו יכול להירשם בתור עוסק פטור. עוסק מורשה ועוסק פטור אינה מהווים ישות עצמאית נפרדת. רישום של חברה בע"מ מהווה הקמה של ישות פרטית ועצמאית. החברה מנהלת את חשבונותיה בצורה נפרדת מחשבונותיו של בעל העסק. כמו כן יש לציין כי חברה בע"מ רשאית להכריז על מצב של פירוק חברה ופשיטת רגל וליהנות מהקלות בתשלום מס.

ניהול כספי החברה

כל בעל חברה רשאי למשוך לעצמו משכורת חודשית מתוך תזרים הכספים של החברה. גובה המשכורת החודשית נקבע בהתאם לשיקול דעתו של בעל החברה. מומלץ להשאיר כספים בתוך החברה ולהשקיעם בפעולות של פיתוח החברה. חשוב להקפיד לנהל את כספי החברה בצורה נפרדת באמצעות חשבון עסקי מיוחד. ניתן כיום לפתוח חשבון עסקי בכל בנק בישראל. את ניהול ספרי החשבונות מומלץ לבצע בעזרת שירותי רואה חשבון מתאים אשר יסייע בהגשת הדוחות וחישובי המס.