מאמרים

ניתוח טכני


המאפיינים של ניתוח טכני

כאשר אנו מדברים על כלים שונים לצורך השקעה נבונה ויעילה בשוק ההון אין כל צל של ספק כי אחד מן הכלים הבולטים ביותר הוא כמובן ניתוח טכני. ניתוח טכני מתבצע במטרה לזהות מגמות שונות בשוק ההון ומתפרש על פני מכשירים פיננסיים רבים כגון מטבע חוץ, סחורות, ניירות ערך ומניות. עקרונות ניתוח הטכני מתבססים על ניתוח הפעילות באפיקי השקעה שונים ותרגום הפעילות הזו לתצורת גרפים כזו או אחרת. בעזרת הגרפים הללו יכול המנתח הטכני לזהות את כיוון המסחר ובעיקר את נקודות הכניסה והיציאה האופטימאליות. ניתוח טכני מן הסוג הזה גם מבטיח מידה מסוימת של מעקב אחר יעדי זמן ומחיר, שינויי מומנטום וכיוצא באלה.

כלים לשליטה

כמעט כל השיטות לניתוח שוק ההון מנסות להקנות למשקיע כלים לשליטה עצמית. הדוקטרינה העיקרית גורסת כי מידע על ההיסטוריה של ערכי הנכסים הפיננסיים יאפשר מידה מסוימת של ניבוי לגבי ההתנהגות של ערכים אלו בעתיד לבוא. הניתוח הטכני מנסה להיות פשוט ונוח ככל האפשר על מנת להיות כלי עבודה יעיל באופן מיוחד.

מי מבצע את הניתוח הטכני?

השאיפה של הניתוח הטכני היא בעצם למזער ככל האפשר את רמת הסיכון ואת תוחלת ההפסד אשר מלווה ניסיון השקעה בשוק ההון. ניתוח טכני יכול להתבצע בצורה שונה על ידי טכנאים אחרים, וזאת בהתאם לאסטרטגיות השקעה, כיווני מחקר, ניתוח הגרפים ומטרות אשר הוגדרו מראש. ישנו ניתוח טכני אשר נועד לענות על צרכים מיידיים לעומת ניתוח טכני מורכב יותר אש מתבצע ברמת המאקרו. טווחי הזמן בהם משתמש המנתח הטכני הם אלמנט קריטי ביותר בתוצאה הסופית בסופו של דבר.

היציבות של הניתוח הטכני

ניתוח טכני אשר מתבצע על ידי אנשי מקצוע מובילים נערך בהתאם לאופי ולניסיון. יישום אפקטיבי של ניתוח טכני מחייב זיהוי מלא של נקודות הכניסה אשר רצויות והגדרה של נקודות היציאה. במהלך הניתוח עצמו נערכים כל הזמן חישובים חדשים על פי עקרונות קבועים כאלה ואחרים. השיטה אינה מושפעת מהיבטים מנטאליים של השקעה ולכן יציבה יותר מאסטרטגיות אחרות.