מאמרים

דיני עבודהדיני עבודה


עולם העבודה בישראל מגן מאד על העובדים מבחינת החוקים שלו. דיני עבודה עוסקים בזכויות של העובדים כשאלו כוללים מתן ימי חופשה (שיכולים להיות גם בגין מחלה), מתן ימי מנוחה לעובדים, התחייבות מצד המעסיק לתשלום שכר מינימום ומעלה על פי חוק, הגנה על העובד בסביבת העבודה ועוד. כל עובד יכול לבחון בכל רגע נתון את הזכויות השונות המגיעות לו וכל עובד יכול לגשת אל עורך דין מוסמך אם הוא חושב שהזכויות שלו הופרו.


גילוי הפרת זכויות העובדים


הפרה של זכויות העובדים היא אינה דבר של מה בכך והיא מטופלת בבית הדין לעבודה (או בין עורך הדין של העובד לעורך הדין של המעסיק). ישנם מקרים רבים בהם העובדים לא מודעים לכך שהזכויות שלהם מופרות, אך אם הם מעלים חשד שכך הדבר, עליהם להתייחס אל כך במלוא הרצינות ולבחון את עניינם. בשלב הראשון יכול כל עובד להעלות את השאלה שיש לו ולבחון אם הזכויות שלו ממומשות או לא גם דרך האינטרנט ובכל רגע נתון הוא יכול לפנות לגורמים מוסמכים בתחום.


מה עושים במקרה של הפרת זכויות?


במקרים של הפרות זכויות עובדים מומלץ לפנות אל עורך דין דיני עבודה שמומחה בתחום. תפקידו של עורך הדין הוא לבחון כל מקרה לגופו, להשוות את הנתונים עם החוק ולהחליט בשיתוף עם הפונה (כלומר העובד) כיצד לפעול. ההחלטות יכולות להיות פניה למעסיק בעל פה, הגשת מכתב או פניה לבית הדין.


הזכויות של העובדים


כל עובד במדינת ישראל מוגן על פי חוק. לכן, כל מי שחושב שהתבצעה פעולה של הפרת דיני עבודה מכל סיבה שהיא, יכול לפנות אל בית הגין לעבודה (באמצעות עורך דין או לבד) ולעמוד על הזכויות שלו.