מאמרים

שירות לאומי ממלכתי


היכן ניתן להתנדב?

שירות לאומי ממלכתי ניתן לבצע במגוון רב של תחומים. את המתנדבים ניתן למצוא בשורות המשטרה, השב"כ, מגן דוד אדום, בתי החולים, כפרי נוער, משרדים ממשלתיים, עבודה חקלאית ועוד. מגוון התחומים מאפשר לכל מתנדב ומתנדבת למצוא לעצמו תחום בו יוכל לתרום מכישוריו לקהילה. בני ובנות השירות הם צעירים וצעירות דתיים, ערבים, חילוניים, נוצרים, בדואים, דרוזים ועוד. כל צעיר אשר נפסל לשירות בצה"ל רשאי להגיש בקשה להתנדבות במסגרת שירות לאומי ממלכתי.

תהליך הקבלה

תהליך הקבלה מתחיל בפנייה של המועמד אשר מהווה הרשמה לשירות. בתהליך ההרשמה המועמד ממלא טופס עם פרטים אישיים, העדפות ומענה למספר שאלות. לאחר קבלת הטופס במשרדים יוזמן המועמד לראיון מתאים עם הרכז באזור המגורים שלו. כאשר המועמד מוזמן לראיון עם הרכז כבר עומדות מספר אפשרויות להתנדבות על הפרק. במהלך הראיון עם הרכז מתבקש המועמד לספר על עצמו ולמנות את הסיבות שהביאו אותו להתנדב ולבחור שירות לאומי ממלכתי. עם תום הראיון יבחן הרכז את הדברים ויעדכן את המועמד לאחר זמן היכן הוא מוצב לביצוע השירות.

לפני ההרשמה ניתן להתייעץ עם מתנדבים בשירות הלאומי ועם העובדים בתחום דרך פורום שירות לאומי.

שירות לאומי בקהילה הדתית בישראל

בקרב הקהילה הדתית בישראל נהוג כי בנות מבצעות שירות לאומי אזרחי . השירות בצבא קשה לבנות והן מעדיפות לבחור בשירות הלאומי, כך גם המצב בקרב הבנות הקווקזיות שיכולות להתנדב אל שירות לאומי לבנות קווקזיות המיועד במיוחד עבורן. בעקבות עודף בנות צה"ל אינו מערער על בחירתן של הבנות הדתיות בשירות הלאומי ואינו מחייב אותן בשירות צבאי סדיר. גם בעבור צעירים דתיים אשר מהווים תלמידי ישיבה קיימים הסדרי גיוס מיוחדים לצה"ל ופעמים רבות הם אינם מתגייסים כלל.

חוק טל

החוק מעניק לתלמידי ישיבה חרדים אפשרות להחליף את חובת הגיוס לצה"ל בביצוע שירות אזרחי. גברים דתיים רווקים מעל גיל 26 ונשואים עם ילד אשר טרם מלאו את חובתם למדינה מתבקשים על פי חוק טל לשרת במשך 40 שעות שבועיות למשך שנה אחת או במשך 20 שעות שבועיות המתפרסות על פני שנתיים. ההתנדבות מתבצעת במגוון תחומים של חינוך, בתי חולים, סיוע לקשישים ועוד.

שירות לאומי לבנים

בנים בני הקהילה הדתית בישראל בוחרים שירות לאומי ממלכתי במסגרת חוק טל ובמסגרות אחרות. חשוב לציין כי השירות הלאומי במסגרת חוק טל מעניק הטבות נוספות ודתיים רבים בוחרים בשירות בכדי לזכות בהטבות מהמדינה. אך ישנם גם בנים צעירים אשר פועלים מתוך רצון לתרום למדינה ולחברה הישראלית. הם אינם כשירים לגיוס לצה"ל בעקבות מגבלה גופנית או מגבלה אחרת ומבקשים בכל זאת למצוא דרך לתרום למדינה. במסגרת השירות הלאומי הם מעניקים לקשישים, נוער מצוקה, חולים ונכים תמיכה וסיוע רב.