מאמרים

שירותיו של עורך דין מסחרי


יש מספר שירותים עיקריים שאותם מציע עורך דין מסחרי עבור לקוחות פרטיים, חברות וארגונים. אפשר להתייעץ עם עורך דין מן הסוג הזה לצורך הקמת חברה ולשאול על המאפיינים של הקמת גוף משפטי בהתאם לחוק. חברה בעלת מאפיינים מתאימים יכולה לבצע פעולות עסקיות או מסחריות, אך התפקיד של עורך הדין הוא לסייע לבעלים בשלבים מוקדמים של ההקמה.

מעבר לכך, עורך דין מסחרי מתמחה במתן שירותים משפטיים מיוחדים לפני או במהלך גיוס הון פרטי וציבורי. תפקידו של עורך הדין המסחרי בהקשר הזה הוא להסביר ללקוח מהם מקורות הגיוס הרלוונטיים וממה עליו להיזהר. מעבר לכך, גיוס כספים מגורמים פרטיים או ציבוריים מבוצע לעיתים קרובות לצורך התרחבות ומימון פעילות של עסק קיים. כאן התפקיד של עורך הדין הוא לבחון את תחומי הפעילות של החברה ולוודא שהם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק.

מה הקשר בין עורך דין מסחרי וכונס נכסים?

עורך דין מסחרי מכיר היטב את דיני המשפט האזרחי שקשורים לכונס נכסים. הוא יכול לספק ללקוחות שירותים בדבר הפקעת נכסים של פושט רגל, לייצג נושים ותובעים ולעמוד לרשות הלקוח במהלך ההתנהלות השוטפת מול בית המשפט. עורך דין מסחרי מכיר את כל סוגי העוולות המסחריות והוא בקיא גם בדינים של עסקאות בחו"ל או במדינות זרות.

אפשר להתייעץ עם עורך דין מסחרי לפני הקמת אגודות שיתופיות ולהשתמש בידע ובניסיון שעומדים לרשותו כדי לשאול על הקמת אגודה או חברה שעוסקת בפעילות כלכלית שלא למטרות רווח. במידת הצורך ניתן גם לפנות לעורך הדין ולשאול על מכרזים, כתיבת תקנונים ועריכת הסדרי חוב. כל אלו הם חלק בלתי נפרד משירותי עורך הדין ומאפייני המשרה שלו.