מאמרים

פירוק חברה


תהליכי פירוק חברה בישראל

אגרת רישום חברות
כל חברה רשומה בישראל מחויבת בתשלום אגרת רישום חברה שנתית. בעבר נהוג היה למחוק מפנקס הרשומות חברות אשר פיגרו בתשלום השנתי. כיום לא נהוג עוד למחוק את החברות אך עיכוב בתשלום גורר אחריו קנס כספי משמעותי. בעלי חברות רבים בוחרים לבצע הליך פירוק חברה מרצון בכדי להימנע מתשלום האגרה השנתית והגנה מפני קנסות כספיים. במקרים בהם החברה אינה פעילה עוד ואין כל כוונה להשיב אותה לפעילות שוטפת בעתיד משתלם יהיה לבצע הליך פירוק חברה מרצון.

כיצד מתבצע תהליך הפירוק?

תהליך פירוק חברה מרצון הוא תהליך מורכב, במידת האפשר מומלץ להסתייע בשירותי עורך דין בעל התמחות מקצועית מתאימה וניסיון מעשי בתחום. במקרים בהם הפירוק מתבצע מרצונם הפרטי של בעלי המניות בחברה ההליך נמצא בשליטתם המלאה. במקרים בהם הפירוק מתבצע בהתאם לצו בית המשפט בעלי החברה אינם זכאים לשליטה מלאה בתהליך, ולצורך ביצוע התהליך ממנה בית המשפט כונס נכסים. כאשר מתבצע פירוק מרצון יש לקבל את החלטת הפירוק במהלך אספה כללית של כל בעלי המניות ולקבל את הסכמתם לתהליך.

פירוק בעקבות מצב כלכלי

חברות אשר נקלעות למצב כלכלי רעוע בו אין באפשרותן לשאת בתשלומי חובות פונות גם כן לתהליכי פירוק. הנושים רשאים לפנות אל בית המשפט ולדרוש הוצאת צו פירוק לחברה וכינוס נכסים. באמצעות הפירוק ותהליך כינוס הנכסים יוכלו הנושים לקבל את כספם. חברה אשר מתפרקת בעקבות צו בית משפט תוכל לשתף פעולה עם התהליך או להתנגד לתהליך.

תהליך פירוק חברה מרצון על ידי נושים הוא תהליך שונה מתהליך פירוק יזום רגיל. במהלך פירוק על ידי נושים ישנה חשיבות רבה לשימוש בשירותי עורך דין מתאים ומומלץ לבחור עורך דין בעל ניסיון רב וקשרים מקצועיים בתחום. התהליך מחייב את בעלי החברה לכנס לאסיפה אחת את כל בעלי המניות והנושים. במהלך אסיפה יוצג לכל הנוכחים דוח כספי מפורט אשר מונה את נכסי החברה ופירוט החובות הכספיים של החברה. תחת הסכמת הנוכחים ימונה באסיפה מפרק לחברה אשר ימונה על ניהול הליכי הפירוק, מכירת הנכסים ותשלום החובות.

הליכי פירוק חברת יחיד

במקרים בהם החברה נמצאת בבעלותו של בעל מניות אחד ניתן לבצע פירוק חברה מהיר בתהליך מקוצר. התהליך מתבצע באמצעות חתימה על טפסים מיוחדים והגשתם לרשם החברות. גם תהליך פירוק זה יש לבצע בצמוד לליווי של עורך דין מתאים. בכדי להימנע מקנסות יש להקפיד על הגשת כל המסמכים בהתאם לנהלים המוגדרים בתקנון.