מאמרים

אגרות חוב


סיווג של אגרות חוב

אגרות חוב הן ללא כל עוררין אחד מאותם אפיקי השקעה שמעניינים משקיעים רבים בארץ ובעולם. אגרות חוב מסווגות בשתי קטיגוריות עיקריות: אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב של חברות אשר בעצם הונפקו על ידי תאגידים. אפשר לומר, כי אגרות חוב של הממשלה הן יותר בטוחות מכיוון שהסיכוי שהממשלה לא תעמוד מאחורי התחייבויותיה הוא נמוך ביותר ואף לא סביר. לעומת המדינה, חברות ותאגידים פרטיים נקלעים לא אחת לקשיים כאלה ואחרים, אשר מונעים מהם לעמוד בהתחייבויות אשר נטלו על עצמן בעת מכירת אגרות החוב לציבור, וללא ספק מדובר על מצב בעייתי עבור כל המשקיעים.

אגרות חוב במקום אשראי בבנק

כאשר חברה מעוניינת לקבל אשראי היא יכולה לפנות לבנק ולקבל הלוואה או להנפיק אגרות חוב בבורסה לניירות ערך. יש חברות רבות המגוונות את מקורות האשראי שלהן והן משלבות הלוואות מהבנקים השונים יחד עם הנפקת אגרות חוב בבורסה. בין החברות הגדולות המנפיקות אגרות חוב בבורסה ניתן למנות את חברת החשמל, הבנקים, בזק, חברות הסלולר וכן שורה של חברות קטנות יותר שאינן מוכרות לציבור הרחב בחוצות העיר.

דירוג אגרות חוב

כל אגרת חוב שונה מרעותה ברמת הסיכון שלה. חברה עם מאזנים טובים המציגה רווחים שונה מחברה בעלת מחזור קטן ורווחים קטנים עוד יותר. כאשר אתם מבקשים להשקיע באגרות חוב אתם יכולים לאמוד את החברה על ידי דירוג האג"ח שלה. החברות המדרגות את אגרות החוב עושות זאת הרבה פעמים לאחר שהמחיר כבר נקבע ויש עליהם ביקורת שהן עובדות עבור התאגידים. כך או כך דירוג זה הוא לפעמים האמצעי היחיד שיכול לתת לכם את התמונה אודות החברה המנפיקה את אגרות החוב.

בטחונות שונים של אגרות חוב

דרך נוספת לדעת את דירוג אגרות החוב היא לחפש האם העמידה החברה המנפיקה בטחונות או שיעבודים כדי לעמוד בהתחייבויות שלה לציבור. חברות מסויימות אכן עושות צעד זה כדי לשכנע את הציבור לרכוש את אגרות החוב שלהן, אבל רבות אחרות לא נוהגות כך וההבטחות שלהן אינן מעוגנות בבטחונות מעשיים.