מאמרים

דנה תדמור


דנה תדמור משקיעה ביזמות נדל"ן

דנה תדמור מתמחה בגיוס הון לפיתוח מיזמים, הסבת ייעוד והשבחת נדל"ן. השקעות במיזמים מאופיינות בדרך כלל ברמת סיכון גבוהה אך הוותק של דנה תדמור עושה את ההבדל והשקעותיה ברחבי העולם הופכות להצלחה. כמובן שיש לזכור כי רמת סיכון גבוהה מלווה גם בהזדמנות לרווח גבוה.

בחינה מדוקדקת של הפרמטרים בטרם ההשקעה

הצלחתה של דנה תדמור כרוכה בעבודת מחקר ארוכה בטרם ההשקעה. המחקר מתחיל כמובן באיתור הקרקע המיועדת למיזם. קרקע אטרקטיבית הינה קרקע אשר ערכה צפוי לנסוק בשל הציפייה לעלייה בביקוש לקרקעות. למרכיב זה ישנו משקל רב בהערכת הרווח הפוטנציאלי. המרכיב הבא מתייחס לאקלים העסקי במדינת היעד ובמרכיב זה נבחנים פרמטרים כמו מדיניות הממשלה להשקעות זרות, נהלים וחוקים הקשורים בהיתרי הבנייה והרישוי, המיסוי במדינה ועוד. כאן בא לידי ביטוי הוותק של דנה תדמור בצורה הברורה ביותר, הבנת החוקים והמדיניות בכל מדינה הינה הכרחית לביצוע הפרויקט כך שהידע של תדמור הינו נכס מהותי ובשילוב עם הקשרים שפיתחה במהלך השנים עם אנשי עסקים וגורמי מפתח בכלכלה האזורית, ניתן לאמור בביטחון כי זהו סוד הצלחתה.

פרמטרים נוספים

כמו כן נבחן המבנה המימוני ורמת המינוף על מנת לנתח את כדאיות הפרויקט. פרמטר זה נלקח בחשבון כמובן בכל סוגי ההשקעות אך כאשר מדובר בעסקת פיתוח נדל"ן, על אחת כמה וכמה. דנה תדמור מלווה את הפרויקט החל משלב הפיתוח ועד המימוש כמובן.